Η Κοινωνία δε χτίζεται σε μία παλάμη που ζητιανεύει,
αλλά σε αυτή που σφίγγεται σε μία γροθιά

Πέστα Χρυσόστομε !

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Στα 116 εκατ. τα χρέη μεγάλου καναλιού...


Στα 116 εκατ. τα χρέη μεγάλου καναλιού...
Στα ύψη έχουν φτάσει πλέον τα χρέη τεράστιου τηλεοπτικού σταθμου της Ελλάδας αφού τα ληξιπρόθεσμα δάνεια του στις οικονομικές καταστάσεις 9μήνου 2015 φτάνουν τα 116 εκατ. ευρώ.
Ο ισολογισμός Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2015 η Τηλέτυπος- MEGA εμφανίζει διευρυμένες ζημιές ύψους 31,3 εκατ. ευρώ από 27,081 εκατ. ευρώ που ήταν το αρχικό δημοσιευμένο αποτέλεσμα ενώ ακολουθώντας ..

..
.τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επανακατάρτισε ως προς τα κάτωθι θέματα και το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε με ημερομηνία 05/02/2016, τις επανακαταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/09/2015 :
- Περαιτέρω γνωστοποιήσεις στην γενική πληροφόρηση των επανακαταρτισθεισών οικονομικών καταστάσεων.
- Αναταξινόμηση του ομολογιακού δανείου και χαρακτηρισμό του συνόλου
τούτου ως βραχυπρόθεσμου καθώς και περαιτέρω γνωστοποιήσεις περί του
κοινού ομολογιακού δανείου.
- Διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ευρώ 4.240.000,00 από
αναγνωριζόμενες φορολογικά ζημίες της τελευταίας χρήσης σε μεταφορά
των ζημίων περιόδου μετά φόρων.
- Αναταξινόμηση μεταχρονολογημένων επιταγών, ευρώ 670 χιλ. λήξεως
εντός των επόμενων τριών μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού, από
τα ταμειακά ισοδύναμα στον λογαριασμό πελάτες και λοιποί χρεώστες.
- Περαιτέρω γνωστοποιήσεις περί της Παραδοχής συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. - Αναφορά στο ενδεχόμενο ανεπάρκειας κεφαλαίου κινήσεως και τα μέτρα
που λαμβάνονται για αντιμετώπισή της.
- Αναφορά στις ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης δηλώσεις βασικών μετόχων
έναντι της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
- Περαιτέρω γνωστοποιήσεις περί των δικαιωμάτων προγραμμάτων τρίτων
και αναγνώριση τούτων σύμφωνα με το ΔΛΠ 2 υπό τον τίτλο ‘'Δικαιώματα
προγράμματος και έξοδα επομένων χρήσεων.
- Περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά με το ζητούμενο από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και προσκομισθέν από την εταιρεία έλεγχο απομείωσης του
συνόλου των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με ημερομηνία
αναφοράς την 30/09/2015.
- Αναδιατύπωση των κονδυλίων ζημίες ανά μετοχή μετά από φόρους ως
συνέπεια της διαγραφής της αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης


Click here to

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε ελεύθερα να κάνετε προτάσεις και σχόλια, χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Εάν στην επιλογή προφίλ βάλετε τη λέξη ανώνυμος, δεν μπορεί κανένας να μάθει την ταυτοτητά σας.

Related Posts with Thumbnails
Δυναμή μας στο νέο Blog Ρόδου, είναι η δική σας συμμετοχή, με τις προτάσεις και τα σχόλια σας.


Μη ψιθυρίζετε. Φωνάξετε δυνατά την άποψη σας.

greek blog, blogs, greek blogger,bloggers, ksipnistere, rc-café, epirus-ellas, rodosblog-xrisostomos, xrisostomos, xrysostomos, χρυσόστομος blog, ktikio, kafeneio-gr, kafeneio, tro-ma-ktiko, akommatistoi-istologoi, taxalia, press-gr, rc-café, olympia.gr, troktiko, tro-kti-ko, fimotro, gazzetta.gr, gazzetta.gr, news24gr, totefteri, sarotiko, apneagr,greek blog, blogs, greek blogger,bloggers, ksipnistere, rc-café, epirus-ellas, rodosblog-xrisostomos, xrisostomos, xrysostomos, χρυσόστομος blog, ktikio, kafeneio-gr, kafeneio, tro-ma-ktiko, akommatistoi-istologoi, taxalia, press-gr, rc-café, olympia.gr, troktiko, tro-kti-ko, fimotro, gazzetta.gr, gazzetta.gr, news24gr, totefteri, sarotiko, apneagr,troktiko73-10.blogspot Ακομματιστοι Ελληνες Ιστολογοι

πέστα Χρυσόστομε,Pesta Xrysostome,pesta Χρυσόστομε


Τι γράφουν οι bloggers σήμερα


Xrisostomos Rodos Blog

Xrisostomos Rodos Blog

The Secret Real Truth

The Secret Real Truth

oxaxanoulis

oxaxanoulis

Stat